Flip book element

Máy Sấy Khí Orion ARX120HL

Model : ARX 120HL
Lưu lượng khí : 18.4 m3/min
Nhiệt độ khí đầu vào : 10 – 80 độ C
Nhiệt độ điểm sương : 3 – 15 độ C
Nhiệt độ môi trường làm việc : 2 – 43 độ C
Áp suất làm việc : 0.2 – 1.0 Mpa
Kích thước : 1275 x 1291 x 702 mm
Trọng lượng : 294 kg
Kích thước ống khí : R2
Công suất lốc nén : 4.0 kw
Điện áp : 3pha 380v
Môi chất lạnh : R410a


Chất lượng: Mới 100%


Lắp ráp tại: Thái Lan


Tình Trạng: Có sẵn

Giá Tại Khí Nén Việt Nhật:  đ(Giá chưa bao gồm VAT)
Hà Nội: Đường Phú Minh, Văn Trì 3, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hotline & Zalo: 086 245 8386 | 096 143 5839
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (thứ 7 chủ nhật nghỉ)
Đọc tiếp

Máy Sấy Khí Orion ARX100HL

Model : ARX 100HL
Lưu lượng khí : 14.9 m3/min
Nhiệt độ khí đầu vào : 10 – 80 độ C
Nhiệt độ điểm sương : 3 – 15 độ C
Nhiệt độ môi trường làm việc : 2 – 43 độ C
Áp suất làm việc : 0.2 – 1.0 Mpa
Kích thước : 1229 x 1023 x 592 mm
Trọng lượng : 181 kg
Kích thước ống khí : R2
Công suất lốc nén : 3.7 kw
Điện áp : 3pha 380v
Môi chất lạnh : R410a


Chất lượng: Mới 100%


Lắp ráp tại: Thái Lan


Tình Trạng: Có sẵn

Giá Tại Khí Nén Việt Nhật:  đ(Giá chưa bao gồm VAT)
Hà Nội: Đường Phú Minh, Văn Trì 3, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hotline & Zalo: 086 245 8386 | 096 143 5839
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (thứ 7 chủ nhật nghỉ)
Đọc tiếp

Máy Sấy Khí Orion ARX90HL

Model : ARX 90HL
Lưu lượng khí : 10.7 m3/min
Nhiệt độ khí đầu vào : 10 – 80 độ C
Nhiệt độ điểm sương : 3 – 15 độ C
Nhiệt độ môi trường làm việc : 2 – 43 độ C
Áp suất làm việc : 0.2 – 1.0 Mpa
Kích thước : 1054 x 1022 x 470 mm
Trọng lượng : 143kg
Kích thước ống khí : R2
Công suất lốc nén : 3.4 kw
Điện áp : 3pha 380v
Môi chất lạnh : R410a


Chất lượng: Mới 100%


Lắp ráp tại: Thái Lan


Tình Trạng: Có sẵn

Giá Tại Khí Nén Việt Nhật:  đ(Giá chưa bao gồm VAT)
Hà Nội: Đường Phú Minh, Văn Trì 3, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hotline & Zalo: 086 245 8386 | 096 143 5839
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (thứ 7 chủ nhật nghỉ)
Đọc tiếp

Máy Sấy Khí Orion ARX75HJ

Model : ARX 75HJ
Lưu lượng khí : 8.8 m3/min
Nhiệt độ khí đầu vào : 10 – 80 độ C
Nhiệt độ điểm sương : 3 – 15 độ C
Nhiệt độ môi trường làm việc : 2 – 43 độ C
Áp suất làm việc : 0.2 – 1.0 Mpa
Kích thước : 1050 x 1010 x 470 mm
Trọng lượng : 106 kg
Kích thước ống khí : R2
Công suất lốc nén : 2 kw
Điện áp : 1pha 220v
Môi chất lạnh : R410a


Chất lượng: Mới 100%


Lắp ráp tại: Thái Lan


Tình Trạng: Có sẵn

Giá Tại Khí Nén Việt Nhật:  đ(Giá chưa bao gồm VAT)
Hà Nội: Đường Phú Minh, Văn Trì 3, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hotline & Zalo: 086 245 8386 | 096 143 5839
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (thứ 7 chủ nhật nghỉ)
Đọc tiếp

Máy Sấy Khí Orion ARX50HJ

 

Model : ARX 50HJ
Lưu lượng khí : 7.6 m3/min
Nhiệt độ khí đầu vào : 10 – 80 độ C
Nhiệt độ điểm sương : 3 – 15 độ C
Nhiệt độ môi trường làm việc : 2 – 43 độ C
Áp suất làm việc : 0.2 – 1.0 Mpa
Kích thước : 990 x 980 x 300 mm
Trọng lượng : 94 kg
Kích thước ống khí : R1.1/2
Công suất lốc nén : 2 kw
Điện áp : 1pha 220v
Môi chất lạnh : R410a


Chất lượng: Mới 100%


Lắp ráp tại: Thái Lan


Tình Trạng: Có sẵn

Giá Tại Khí Nén Việt Nhật:  đ(Giá chưa bao gồm VAT)
Hà Nội: Đường Phú Minh, Văn Trì 3, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hotline & Zalo: 086 245 8386 | 096 143 5839
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (thứ 7 chủ nhật nghỉ)
Đọc tiếp

Máy Sấy Khí Orion ARX30HJ

Model : ARX 30HJ
Lưu lượng khí : 4.6 m3/min
Nhiệt độ khí đầu vào : 10 – 80 độ C
Nhiệt độ điểm sương : 3 – 15 độ C
Nhiệt độ môi trường làm việc : 2 – 43 độ C
Áp suất làm việc : 0.2 – 1.0 Mpa
Kích thước : 900 x 960 x 300 mm
Trọng lượng : 83 kg
Kích thước ống khí : R1.1/2
Công suất lốc nén : 1.9 kw
Điện áp : 1pha 220v
Môi chất lạnh : R410a


Chất lượng: Mới 100%


Lắp ráp tại: Thái Lan


Tình Trạng: Có sẵn

Giá Tại Khí Nén Việt Nhật:  đ(Giá chưa bao gồm VAT)
Hà Nội: Đường Phú Minh, Văn Trì 3, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hotline & Zalo: 086 245 8386 | 096 143 5839
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (thứ 7 chủ nhật nghỉ)
Đọc tiếp

Máy Sấy Khí Orion ARX20HJ

Model : ARX 20HJ
Lưu lượng khí : 2.8 m3/min
Nhiệt độ khí đầu vào : 10 – 80 độ C
Nhiệt độ điểm sương : 3 – 15 độ C
Nhiệt độ môi trường làm việc : 2 – 43 độ C
Áp suất làm việc : 0.2 – 1.0 Mpa
Kích thước : 610 x 820 x 240 mm
Trọng lượng : 44 kg
Kích thước ống khí : R1
Công suất lốc nén : 0.74 kw
Điện áp : 1pha 220v
Môi chất lạnh : R134a


Chất lượng: Mới 100%


Lắp ráp tại: Thái Lan


Tình Trạng: Có sẵn

Giá Tại Khí Nén Việt Nhật:  đ(Giá chưa bao gồm VAT)
Hà Nội: Đường Phú Minh, Văn Trì 3, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hotline & Zalo: 086 245 8386 | 096 143 5839
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (thứ 7 chủ nhật nghỉ)
Đọc tiếp

Máy Sấy Khí Orion ARX10HJ

Model : ARX 10HJ
Lưu lượng khí : 1.1 m3/min
Nhiệt độ khí đầu vào : 10 – 80 độ C
Nhiệt độ điểm sương : 3 – 15 độ C
Nhiệt độ môi trường làm việc : 2 – 43 độ C
Áp suất làm việc : 0.2 – 1.0 Mpa
Kích thước : 610 x 820 x 240 mm
Trọng lượng : 35 kg
Kích thước ống khí : R1
Công suất lốc nén : 0.37 kw
Điện áp : 1pha 220v
Môi chất lạnh : R134a


Chất lượng: Mới 100%


Lắp ráp tại: Thái Lan


Tình Trạng: Có sẵn

Giá Tại Khí Nén Việt Nhật:  đ(Giá chưa bao gồm VAT)
Hà Nội: Đường Phú Minh, Văn Trì 3, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hotline & Zalo: 086 245 8386 | 096 143 5839
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (thứ 7 chủ nhật nghỉ)
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.